אב נתן במתנה לבנו זכויות בדירת מגורים. לימים התחרט והגיש תביעה לבית המשפט לצורך ביטול המתנה...
האב העניק לבנו מתנה והתחרט - כיצד הכריע בית המשפט לענייני משפחה?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

 מרכז המידע להליכי
גירושין ודיני משפחה
בהנהלת עו"ד שרון סגל
בהנהלת עו"ד
שרון סגל

להתגרש בתנאים שלך! פתרונות יצירתיים בענייני משפחה
וגירושין בהתאמה אישית עבורך
תמיד למען הזכויות שלך יעוץ מומחים בנושא ירושה וצוואה
ופתרון אפקטיבי לסכסוכי ירושים
לחזק את הזוגיות! הסכם ממון הוא הבטחון שלך
לעתיד שקט ורגוע
שמירה על האינטרסים שלך! הדרך לפירוק השיתוף
בליווי משפטי אישי ובהליך מזורז
נסיון ואסטרטגיה מנצחת! הדרך המהירה והאפקטיביות
לחלק את הרכוש המשותף שלכם!
x

סיוע משפטי למתגרשים צוואות וירושות חלוקת רכוש פירוק שיתוף הסכמי ממון


האב נתן מתנה והתחרט...

Hebrew
תאריך: 12/01/2015 16:58   

לפי החוק בישראל, מתנה משמעותה הקניית נכס כלשהו ללא קבלת תמורה. וכך, ישנם לא מעט מקרים שבהם בני משפחה מעניקים מתנות האחד לשני.

לעיתים המדובר על מתנות בעלות ערך שולי וזניח, ולעיתים המדובר על מתנות יקרות ערך כמו דירה או חלק ממנה, שניתנים על ידי אחד ההורים לילדו.

במקרה שבו נעסוק, אב התחייב להעניק לבנו מתנה בדמות זכויות בדירת מגורים. לימים התחרט האב וביקש לחזור בו מהתחייבותו. מה קבע בית המשפט לענייני משפחה?

המדובר בהליך תמ"ש (ת"א) 37743-07-13 א.מ נ' ש.מ. שבו פסק בית המשפט לענייני משפחה רק לאחרונה.

בפסק הדין המעניין, ניתן למצוא הסבר מפורט למשמעות הענקת מתנה לבין משפחה.

התביעה לביטול המתנה

האב קיבל במסגרת ירושה דירת מגורים. הוא קיבל לידיו גם את החזקה בנכס ואף ביקש להשכירה על מנת ליהנות מרווחי ההשכרה.

האב נעזר בבנו על מנת שינהל את הנכס ויטפל בענייני השכירות. לימים, החליט האב לוותר על זכותו בנכס ולהעבירו ללא תמורה לבנו, החלטתו זו התקבלה על ידו בעת שהיחסים בין השניים היו טובים.

בין לבין החלו היחסים בין האב לבנו להשתנות לרעה, כאשר בפני בית המשפט טען האב כי בנו, הוא הנתבע, נהג כלפיו באופן לא ראוי במשך תקופה. האב טען כי לא הגיש נגד בנו תלונה למשטרה.

עקב ההרעה ביחסים החליט האב כי אינו מעוניין לתת לבנו את אותה מתנה בדמות זכויות בנכס מקרקעין. במסגרת תביעתו ביקש האב צו מניעה כלפי בנו שמא לא יעשה דבר בנכס עד להכרעה סופית.

טענות הצדדים לתביעה - אב ובנו

האב טען כי לאחר שחתם על תצהירי העברת הזכויות בדירה ללא תמורה החל בנו להתנהג אליו בצורה לא ראויה ולכן זמן קצר לאחר מכן ביקש לחזור בו.

האב גם טען כי מעולם לא ויתר על זכותו לבטל את התחייבותו. עוד טען כי בנו לא שינה את מצבו לרעה בשל התחייבותו זו.

הבן טען מנגד כי אביו הוא אדם אלים, שלא אחת פעל באלימות ואף בדרכי רמייה כלפי סובביו. הבן גם שלל מכל וכל את טענות האב לפיהן הוא התנהג בצורה מחפירה כלפיו, לראיה: הוא טען שאביו אושפז בבית החולים לתקופה והוא היחידי שביקר אותו.

עוד טען הבן כי אביו ויתר על זכותו לחזור בו מהמתנה בהתאם לחוק בנושא, זאת בהתאם להודעה עליה חתם.

חוק המתנה

רבים לא יודעים אך התחייבות לתת מתנה היא התחייבות משפטית לכל דבר ועניין. ישנו אף חוק המסדיר זאת. חוק זה נקרא חוק המתנה, תשכ"ח- 1968. החוק מגדיר מהי מתנה, בקבעו "שמתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה".

סעיף 5 לחוק המתנה קובע כי התחייבות לתת מתנה צריכה להיות בכתב. אך הוא קובע חריג למקרים שבהם נותן המתנה רשאי לחזור בו.

החריג הראשון הקבוע בחוק הוא: "כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו".

החריג השני הוא במקרים בהם נותן המתנה מבקש, בשל התנהגות לא ראויה של מקבל המתנה. כך קובע החוק: "אם הייתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן".

הכרעת בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט נדרש לשאלה האם התנהגות הנתבע הייתה מחפירה, והאם האב ויתר על זכותו לחזור בו מהמתנה.

תחילה קבע בית המשפט כי האב כלל לא רשם את זכויותיו בדירה בשום שלב. הזכויות בדירה נכון למועד מתן פסק הדין אפילו עוד הינן רשומות על שם אביו של התובע.

המסקנה היא שלתובע בכלל אין זכות קניינית בנכס אותו העניק בתחילה במתנה. אך בכך לא הסתיימה בדיקתו של בית המשפט שכן הדירה ניתנה בירושה, והאב הוא היורש על פי דין. 

עוד קבע בית המשפט שהתובע ויתר בכלל על זכותו לחזור בו מהמתנה, זאת על סמך ההודעה שניתנה על ידו בכתב בעת שמסר את המתנה, וכן על סמך עדויות הצדדים. על כן, נקבע כי אין האב יכול חזור בו מהמתנה שניתנה.

גם את טענת האב בנוגע להתנהגות מחפירה של התובע דחה בית המשפט. נקבע כי האב לא הוכיח במהומה אי אילו התנהגויות לא נאותות ובוודאי לא מחפירות כלפיו מטעם בנו.

אם לא די בכך, בית המשפט אף פסק כי האב הותיר רושם רע מאוד בעדותו, ועדותו לא הייתה מהימנה כלל, כלשונו: "התובע השאיר רושם קשה ביותר ובלתי אמין, ומסר גרסאות הסותרות האחת את רעותה, באופן שלא ניתן ליישב ביניהן... התובע התנהל באולם בצורה קשה וחסרת תום לב, ולא רק כלפי בנו - הנתבע, וחבל שכך".

לאור האמור, תביעת האב נדחתה.

המסקנה מפסק הדין וחוק המתנה

מתנות הן דבר מבורך. לעיתים אנו רוצים להעניק מתנה לאהובינו או לאנשים שאנו חפצים ביקרם, אך יש לזכור תמיד כי התחייבות למתנה היא בעצם התחייבות חוזית לכל דבר ועניין.

שאלות? חייג/י לשיחה אישית עם עורך דין: 052-222-6699


הליכי גירושין פורום משפחה יצירת קשר 052-2226699