משק חקלאי למכירה בכפר מונאש
משק חקלאי למכירה בכפר מונאש
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

 מרכז המידע להליכי
גירושין ודיני משפחה
בהנהלת עו"ד שרון סגל
בהנהלת עו"ד
שרון סגל

להתגרש בתנאים שלך! פתרונות יצירתיים בענייני משפחה
וגירושין בהתאמה אישית עבורך
תמיד למען הזכויות שלך יעוץ מומחים בנושא ירושה וצוואה
ופתרון אפקטיבי לסכסוכי ירושים
לחזק את הזוגיות! הסכם ממון הוא הבטחון שלך
לעתיד שקט ורגוע
שמירה על האינטרסים שלך! הדרך לפירוק השיתוף
בליווי משפטי אישי ובהליך מזורז
נסיון ואסטרטגיה מנצחת! הדרך המהירה והאפקטיביות
לחלק את הרכוש המשותף שלכם!
x

סיוע משפטי למתגרשים צוואות וירושות חלוקת רכוש פירוק שיתוף הסכמי ממון


משק חקלאי למכירה בכפר מונאש כינוס נכסים

Hebrew
תאריך: 13/04/2017 10:00   

משק בכפר מונאש למכירה -פרטים במשרד .
הזמנה להציע הצעות לרכישת נחלה בכפר מונש הח"מ מציעים למכירה נחלה חקלאית מפוצלת מס' 21 הכוללת חלקה א' בדרך הפרחים ידועה כחלקה 21 בגוש 8415 בשטח 827,4 מ"ר עליה בנויים בית מגורים +שלד בניה בשטח 250 מ"ר , המשכה מגרש בדרך הרימון בשטח 740 מ"ר עליו בנוי בית מגורים וידוע כחלקה 77 בגוש 8416 וכן חלקות חקלאיות ב' , ג' ו – ד' בשטח של כ – 20 דונם. על המציעים ובאחריותם לבדוק את מצבו המשפטי והפיזי של הנכס המוצע. הצעות בכתב יש להעביר למשרדי הח"מ עד ליום עד ליום: 01.06.2017 בשעה: 00:13 בצרוף המחאה בנקאית לפקודת מי מעוה"ד בשיעור %10 מגובה ההצעה. ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם במקרה ומציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו. נוסח ההסכם עליו יידרש המציע לחתום מצוי במשרד הח"מ לעיון המציע. יתרת התשלום תשולם תוך 30 יום מיום אישור ההסכם ע"י ביהמ"ש. אין הח"מ מתחייבים למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה יותר או בכלל ושומרים על זכותם לנהל תחרות בין המציעים. המכירה כפופה לאישור ביהמ"ש. ניתן לראות את הנכס בתאום טלפוני עם משרד הח"מ.

לפרטים נוספים ניתן להתקשר למשרד הח"מ
שרון סגל , עו"ד מרח' גיבורי ישראל 24 ,נתניה 09-3732000

 

הליכי גירושין פורום משפחה יצירת קשר 052-2226699