ההחלטה בדבר משמורת הילדים, הינה משמעותית ותשפיע באופן נחרץ על עתידם של ילדיהם. לאיזה הורה תינתן הזכות לזכות במשמורת ילדיו? לחץ כאן להמשך קריאת המאמר
משמורת ילדים ומסוגלות הורית - נקודות שחייבים להכיר!
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

 מרכז המידע להליכי
גירושין ודיני משפחה
בהנהלת עו"ד שרון סגל
בהנהלת עו"ד
שרון סגל

להתגרש בתנאים שלך! פתרונות יצירתיים בענייני משפחה
וגירושין בהתאמה אישית עבורך
תמיד למען הזכויות שלך יעוץ מומחים בנושא ירושה וצוואה
ופתרון אפקטיבי לסכסוכי ירושים
לחזק את הזוגיות! הסכם ממון הוא הבטחון שלך
לעתיד שקט ורגוע
שמירה על האינטרסים שלך! הדרך לפירוק השיתוף
בליווי משפטי אישי ובהליך מזורז
נסיון ואסטרטגיה מנצחת! הדרך המהירה והאפקטיביות
לחלק את הרכוש המשותף שלכם!
x

סיוע משפטי למתגרשים צוואות וירושות חלוקת רכוש פירוק שיתוף הסכמי ממון


משמורת ילדים ומסוגלות הורים

Hebrew
תאריך: 01/06/2017 14:59   

בני זוג המבקשים לסיים את יחסיהם ולהביא לפקיעתם של הנישואין, נאלצים להתמודד עם נושאים רבים השנויים במחלוקת לדוגמא חלוקת רכוש, קביעת שיעור המזונות ועוד.

יחד עם זאת נדמה, כי הנושא המרכזי והעיקרי בהליך הפרידה הינו משמורת הילדים והסדרי הראייה. ההחלטה בדבר משמורת הילדים, הינה משמעותית מאין כמוה ותשפיע באופן נחרץ על עתידם של ילדיהם.

כיוון שכך, מסורה ההחלטה בדבר ההורה אשר יזכה במשמורת, לבחינתם של בית המשפט או בית הדין וזאת על מנת להבטיח את טובתם של ילדי הזוג המתגרש.

המצב החוקי בדבר משמורת ילדים

היחסים בין הורים לילדיהם, הינם כמובן יחסים טבעיים הנובעים מעצם ההורות. המחוקק הישראלי ביקש לעגן יחסים אלה ולקבעם מבחינה משפטית על ידי חקיקת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

זה האחרון קובע, כי ההורים הם האפוטרופוסים של ילדיהם ועל כן מחובתם לדאוג לכל צרכיהם הכלכליים, נפשיים ובריאותיים. החובה נבחנת בהקשר טובתו של הילד, מקום בו מחליט הזוג לפצל את התא המשפחתי ולהיפרד.

בסיטואציה זו, יש לקבוע מי מההורים יזכה במשמורת ומה יהיו הסדריי הראייה להורה השני. מובן, כי קביעת המשמורת הינה כתלות מלאה במסוגלות ההורית.

משמורת משפטית ומשמורת  פיזית

בטרם נבחן את נושא המסוגלות ההורית יש להבהיר, כי נושא המשמורת, מתחלק לשני סוגים:

  • משמורת משפטית – אחריותם המשותפת של שני ההורים לכל צרכיי ילדיהם, לרבות ההוצאות הכרוכות בכך
  • משמורת פיזית – ההכרעה מיהו ההורה שיקבל לידיו את ייצוג הילדים והחזקתם בפועל ומכאן קביעת מקום המגורים וההשגחה היומית הקבועה. לגביי ההורה השני אשר לא זכה במשמורת הפיזית, יקבעו הסדריי ראייה

מסוגלות הורית

כאמור, הסמכות להכריע בדבר המשמורת הפיזית נתונה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. מערך השיקולים כולו, נבחן בהקשר טובת הילד, תוך סקירת הנתונים והנסיבות הקיימות בעת הפירוד.

ההחלטה בדבר המשמורת הפיזית מושפעת משיקולים שונים בהתאם לקבוע בחוק ובפסיקה. אולם, כל שיקול שכזה יבחן במסגרת הכללית של מסוגלות הורית קיימת בעת קבלת ההחלטה, ומסוגלות הורית עתידית לאחר הפירוד.

מסוגלות הורית, היא מכלול העובדות והנסיבות לגבי כל אחד מההורים. במקרה הצורך, תפנה הערכאה השיפוטית את אחד מההורים או שניהם, לבחינת יכולתם בפועל לקבל לידיהם את המשמורת הפיזית.

בין היתר, יבדקו ההורים לעניין כושרם הנפשי והמנטאלי, יכולתם הכלכלית- לרבות כושר השתכרות בהווה ובעתיד, אירועי העבר ועוד. תסקירי סעד, אף הם משמשים ככלי בידי הערכה השיפוטית לקביעת המסוגלות ההורית.

בהקשר זה יש להדגיש, כי גם במקרים בהם קיים הסכם גירושין או הסכם ממון מקדים הקובע בדבר משמורת הילדים במקרה של פירוד, מסור שיקול הדעת בנושא לערכאה השיפוטית, גם אם לא התבקשה לעשות כן על ידי אחד ההורים.

עוד יודגש, כי חזקת הגיל הרך – עקרון הקובע, כי יש להותיר את הילד אצל אימו עד גיל 6 , אף היא מושפעת מהמסוגלות ההורית, במקרה זה של האם..יודגש , האם חזקת גיל הרך נמצאת תחת עין הסערה עקב התערבות גורמים פוליטים בכנסת .

עולה אם כן, כי ההחלטה בדבר משמורת הילדים תלויה בנסיבות הקיימות בעת הפירוד ובמסוגלות ההורית העולה מהן. כיוון שכך, גובר הנושא על כל הסכם קודם או החלטה משותפת של ההורים, בטרם התגבשו הנסיבות הקיימות בעת הפירוד בפועל.

לאור האמור לעיל, על הורה המבקש לזכות במשמורת ילדים בטענת חוסר מסוגלות הורית של בן הזוג או לחלופין זה המבקש להתגונן מפניי טענה זו, לפנות לקבלת יעוץ משפטי מעו"ד הבקיא בתחום. פעולה זו תבטיח מיצוי זכויותיו החוקיות והכרעה שיפוטית בהתאם לטובת ילדיו.

היחסים בין הורים לילדיהם הינם כמובן יחסים טבעיים הנובעים מעצם ההורות. המחוקק הישראלי ביקש לעגן יחסים אלה ולקבעם מבחינה משפטית על ידי חקיקת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

לקריאה נוספת בנושא: קביעת הסדרי ראיה בפרידת זוג חד מיני


הליכי גירושין פורום משפחה יצירת קשר 052-2226699