המונח "ידועים בציבור" מתייחס לבני זוג המקיימים מסגרת משפחתית ללא נישואין. הלכה למעשה, מדובר בחלופה לבני זוג שאינם יכולים או שאינם מעוניינים להינשא מסיבות שונות. לחץ למידע נוסף...
ידועים בציבור - זכויות של ידוע או ידועה בציבור
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

 מרכז המידע להליכי
גירושין ודיני משפחה
בהנהלת עו"ד שרון סגל
בהנהלת עו"ד
שרון סגל

להתגרש בתנאים שלך! פתרונות יצירתיים בענייני משפחה
וגירושין בהתאמה אישית עבורך
תמיד למען הזכויות שלך יעוץ מומחים בנושא ירושה וצוואה
ופתרון אפקטיבי לסכסוכי ירושים
לחזק את הזוגיות! הסכם ממון הוא הבטחון שלך
לעתיד שקט ורגוע
שמירה על האינטרסים שלך! הדרך לפירוק השיתוף
בליווי משפטי אישי ובהליך מזורז
נסיון ואסטרטגיה מנצחת! הדרך המהירה והאפקטיביות
לחלק את הרכוש המשותף שלכם!
x

סיוע משפטי למתגרשים צוואות וירושות חלוקת רכוש פירוק שיתוף הסכמי ממון


מתי בני זוג יוכרו כזוג ידועים בציבור?

Hebrew
תאריך: 07/06/2017 12:05   

המונח "ידועים בציבור" מתייחס לבני זוג המקיימים מסגרת משפחתית ללא נישואין. הלכה למעשה, מדובר בחלופה לבני זוג שאינם יכולים או שאינם מעוניינים להינשא מסיבות שונות, לדוגמא:

פסולי חיתון
בקבוצה זו נכללים בני זוג המנועים מלהינשא כדת משה וישראל. מערכת השיפוט הרבנית מתנה את נישואיהם של בני הזוג ביהדותם של שני הצדדים. כיוון שכך, כאשר אחד מבני הזוג אינו יהודי, לא יינתן היתר נישואין ע"י הרבנות. כך גם לגביי נישואיי כהן וגרושה שאינם מותרים ע"פ ההלכה, נישואיי ממזר ועוד. בשורה התחתונה בכל מקום בו קם ספק, עשוי ביה"ד הרבני למנוע את נישואיי הזוג.

התנגדות אידיאולוגית לנישואין
בקרב  המתנגדים למוסד הנישואין, ללא קשר לשאלה האם מדובר בנישואין כדת משה וישראל או נישואים אזרחיים, רווחת התופעה של חיים משותפים וקיומו של תא משפחתי, ללא עיגון העניין בחוק.
 
שיקוליי עלות תועלת
זוגות רבים בוחרים שלא להינשא בשל שיקוליי עלות תועלת. כך למשל כאשר אחד מבני הזוג נהנה מתגמולים וקצבאות בשל רווקותו, במקרים בהם אחד הצדדים בעל יתרון כלכלי ובסיטואציות נוספות בהם סטאטוס היחיד עדיף על סטאטוס הנשוי.

סטאטוס "ידועים בציבור"

תהא הסיבה אשר תהא, בסופו של יום חיים בני הזוג במשותף אף ללא נישואין , מקיימים מסגרת משפחתית ונושאים בחובות וזכויות הדדיות. חלופה זו של "ידועים בציבור" אינה מקובעת בחקיקה מסודרת והולמת - אין במדינת ישראל "חוק הידועים הציבור". אולם, הזכויות והחובות החוקיות בעניין התגבשו במשך השנים בחקיקת טלאים, והתווספו לדבריי חקיקה קיימים:

חוק הביטוח הלאומי לדוגמא - השווה בין זכויותיה של הידועה בציבור ובין זכויותיה של הרעיה החוקית. כך גם חוק משפחות חד הוריות, חוק הנכים וחוקים נוספים. מנגד, ישנם דבריי חקיקה רבים בהם "ידועים בציבור" אינם זוכים לכל מעמד – למשל חקיקת המיסוי.

לטובת הסדרת הנושא ועיגונו בחקיקה, הונחה בשנת 2007 על שולחן הכנסת הצעת חוק ידועים בציבור. מטרת ההצעה שהיא יוזמה של חברי כנסת וארגון "משפחה חדשה" – יצירת רגולציה של הנושא וקביעת סמכות הדיון בו. חקיקה שכזו תמנע את הצורך בהוכחת החיים המשותפים כמפורט בהמשך.

הוכחה בדבר חיים משותפים

כל שנדרש מבני זוג המבקשים להוכיח את נישואיהם, הוא אישור בדבר רישום הנישואין. לעומת זאת, בני זוג הפונים לקבלת זכויות מתוקף היותם "ידועים בציבור", חבים בחובת הוכחה מוגברת. בעניין זה קבע בית המשפט, כי יש להוכיח שני עניינים מרכזיים: ניהול משק בית משותף מתוך רצון לקיים חיי משפחה ולא בשל אינטרסים כלכליים בלבד וכן, קיום חיי אישיות הנשענים על חיבה ומסירות הדדית.

לאור עמדת הפסיקה, טוב יעשו בני זוג המבקשים הכרה כ"ידועים בציבור", באם יסדירו את יחסיהם באמצעות נישואי חוזה. דרך זו עשויה להקל על בני הזוג בעתיד, מקום בו יידרשו להוכיח את יחסיהם. על החוזה לכלול את מרב הזכויות והחובות ההדדיות, לרבות אלה הקשורות בצאצאים. העברת החוזה לאישור בית המשפט לענייני משפחה, תעניק לו תוקף פסק דין ותאשר את קיומו החוקי.

מעניין לציין, כי בעת האחרונה דן בית המשפט בתשלום מזונות בין בני זוג "ידועים בציבור", כאשר לא נחתם בניהם חוזה נישואין. במקרה זה חייב ביהמ"ש בתשלום מזונות על סמך "הסכם מכללא" – משמע, עצם החיים המשותפים וקיומו של תא משפחתי כלכלי פעיל וחזק , יצרו בין בני הזוג חוזה נישואין.

בשני המקרים – גם כאשר קיים חוזה נישואין ובהעדרו מומלץ לפנות לעו"ד מתחום דיני המשפחה למיצויי מרב הזכויות המוענקות למי שכלול בהגדרת "ידועים בציבור" , או המבקש להיכלל בה.


הליכי גירושין פורום משפחה יצירת קשר 052-2226699