גרוש במשמורת משותפת ומשלם מזונות? יתכן ומצבך השתנה לטובה בעקבות הלכה חדשה של בית המשפט העליון...
משלם מזונות במשמורת משותפת? אפשר להפחית / לבטל את התשלום!
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

 מרכז המידע להליכי
גירושין ודיני משפחה
בהנהלת עו"ד שרון סגל
בהנהלת עו"ד
שרון סגל

להתגרש בתנאים שלך! פתרונות יצירתיים בענייני משפחה
וגירושין בהתאמה אישית עבורך
תמיד למען הזכויות שלך יעוץ מומחים בנושא ירושה וצוואה
ופתרון אפקטיבי לסכסוכי ירושים
לחזק את הזוגיות! הסכם ממון הוא הבטחון שלך
לעתיד שקט ורגוע
שמירה על האינטרסים שלך! הדרך לפירוק השיתוף
בליווי משפטי אישי ובהליך מזורז
נסיון ואסטרטגיה מנצחת! הדרך המהירה והאפקטיביות
לחלק את הרכוש המשותף שלכם!
x

סיוע משפטי למתגרשים צוואות וירושות חלוקת רכוש פירוק שיתוף הסכמי ממון


משלם מזונות במשמורת משותפת? אתה חייב לקרוא!

Hebrew
תאריך: 01/10/2017 12:59   

במידה והנך גרוש שמשלם מזונות עבור ילדים בגילאים 6 עד 15 שנה, ובעל משמורת משותפת עליהם ביחד עם גרושתך, יתכן ומצבך השתנה לטובה בעקבות ההלכה התקדימית החדשה אשר נקבעה על ידי בית המשפט העליון ביום 19.7.2017 במסגרת הליך בע"ם 919/15 פלוני נ' פלונית.

שכן, בעוד שההלכה הקודמת קבעה כי רק האב ישא בתשלום המזונות עבור ילדים בני 6 עד 15 שנה, הנמצאים במשמורת משותפת, אם כי בתשלום מופחת, אזי ההלכה החדשה קובעת כי כעת הן האב והן האם, ישאו יחדיו בתשלום דמי המזונות, אם כי החלוקה ביניהם תיעשה בהתאם ליכולותיהם הכלכליות וזאת כפי שנסביר בפרטים בסקירה שלפניך.

סעיף 3 (א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959, קובע כי: "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה".

כלומר, סעיף זה מפנה לדין האישי של הילד כאשר מדובר בתביעת מזונות ילדים. מכאן נובע, איפוא, כי כאשר מדובר בילדים יהודיים, יש לפנות להלכה היהודית.

עקרונית, על פי ההלכה היהודית, יש שני סוגים של תשלומי מזונות ילדים: תשלום מזונות ילדים עבור צרכים הכרחיים ותשלום מזונות ילדים עבור צרכים מדין צדקה.

צרכים הכרחיים הינם צרכים שחיוניים לקיומם של הילדים, כגון מזון, הלבשה והנעלה, חינוך, טיפול בילדים קטנים, מדור, וצרכים בריאותיים דחופים. ואילו צרכים מדין צדקה הינם צרכים עודפים שאינם  חיוניים לקיומם של הילדים, כגון טיולים, בילויים, חוגים, מתנות וכדומה.

לגבי ילדים עד לגיל 6, על פי דין תורה, על האב בלבד לממן את צרכיהם ההכרחיים של הילדים באופן אבסולוטי וזאת ללא קשר ליכולתו הכלכלית, ואף אם אין לו הכנסה כלל.

לעומת זאת, שני ההורים משתתפים במימון הצרכים מדין צדקה, אך זאת לפי יחס הכנסותיהם, ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

תקנת הרבנות הראשית משנת תש"ד קבעה כי כך יש לנהוג גם לגבי ילדים מגיל 6 עד 15,  וזאת לאור הגישה השמרנית לפיה על הילדים לעבור למשמורתה הבלעדית של האם בעת ולאחר גירושין הוריהם.

כתוצאה מכך האב חייב למעשה לממן את כל צרכיהם ההכרחיים של הילדים עד לגיל 15, ואילו לגבי הצרכים מדין צדקה, הן האב והן האם נושאים בהם, לפי יחס הכנסותיהם, ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

אולם, מאחר ובשנים האחרונות יותר ויותר ילדים עוברים למשמורת המשותפת לשני ההורים ולא רק לאם בלבד, התפתחה בפסיקת בתי המשפט למשפחה מגמה לפיה האב ימשיך לשאת לבדו בתשלום במימון צרכיהם ההכרחיים של ילדים מגיל 6 עד 15, אולם יש להפחית את גובה התשלום שיושת עליו, באופן שיקח בחשבון גם את המזונות ההכרחיים שהאב עצמו מספק לילדיו במישרין כאשר הם שוהים עמו.

כאמור, הלכה זו התבטלה כעת, עם מתן ההלכה החדשה של ביהמ"ש העליון, אשר קבעה כי כעת שני ההורים יחדיו ישאו במימון הצרכים ההכרחיים של הילדים, אם כי בהתאם ליכולותיהם הכלכליות.

כתוצאה מכך, אם יסתבר למשל, שהיכולות הכלכליות של שני ההורים הנן זהות, כך שעל ההורים לחלוק שווה בשווה את מימון הצרכים ההכרחיים של הילדים, אזי התוצאה למעשה תהיה שהאב לא ידרש לשלם כלל מזונות.

יתרה מכך, אם יסתבר שיכולותיה הכלכליות של האם גבוהות מאלו של האב, אזי אף יתכן שתשלום המזונות יוטל בכלל על האם בלבד!

בהקשר זה חשוב לזכור כי סכום מזונות הילדים אשר נקבע במסגרת פסק הדין, או במסגרת הסכם בין ההורים שקיבל תוקף של פסק דין, איננו סכום סופי ומוחלט וניתן בהחלט לשנותו במידה והתרחש שינוי נסיבות מהותי וכבד משקל אשר מצדיק את השינוי בסכום המזונות לילדים, או אף את ביטולו.  

לפיכך, במידה והנך משלם מזונות לפי ההלכה הקודמת עבור ילדיך בני 6 עד 15, שנמצאים תחת משמורת המשותפת לך ולגרושתך, אזי ביכולתך לפנות לעורך הדין שרון סגל ולהגיש באופן מיידי תביעה להפחתת או לביטול תשלום המזונות שעליך לשלם עבורם.

התביעה תוגש בפני אותו בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, אשר במסגרתו נקבע סכום המזונות המקורי.

בעבר מקובל היה להגיש תביעה כזו בעילות כגון שינוי במצבו הבריאותי של האב, אשר הפחית או ביטל את כושר הפרנסה של האב, או במידה והמדובר בילד מורד אשר מסרב באופן קיצוני וחמור להיות בקשר עם האב.

כעת נוספה עילה חדשה בעניין זה, וזאת בעקבות ההלכה החדשה שניתנה בהליך בע"ם 919/15 כאמור לעיל.

רוצה לדעת יותר? לחץ כאן ופנה לקבלת ייעוץ אישי!


הליכי גירושין פורום משפחה יצירת קשר 052-2226699