הסכם ממון הוא חוזה הנכרת בין בני זוג המבקשים להסדיר בניהם נושאים שונים, המהווים חלק מהמערכת הזוגית. למידע נוסף ויעוץ משפטי מיידי, לחץ כאן...
הסכם ממון - מהם הסכמי ממון ומתי הם נדרשים?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

 מרכז המידע להליכי
גירושין ודיני משפחה
בהנהלת עו"ד שרון סגל
בהנהלת עו"ד
שרון סגל

להתגרש בתנאים שלך! פתרונות יצירתיים בענייני משפחה
וגירושין בהתאמה אישית עבורך
תמיד למען הזכויות שלך יעוץ מומחים בנושא ירושה וצוואה
ופתרון אפקטיבי לסכסוכי ירושים
לחזק את הזוגיות! הסכם ממון הוא הבטחון שלך
לעתיד שקט ורגוע
שמירה על האינטרסים שלך! הדרך לפירוק השיתוף
בליווי משפטי אישי ובהליך מזורז
נסיון ואסטרטגיה מנצחת! הדרך המהירה והאפקטיביות
לחלק את הרכוש המשותף שלכם!
x

סיוע משפטי למתגרשים צוואות וירושות חלוקת רכוש פירוק שיתוף הסכמי ממון


מתי מומלץ לערוך הסכם ממון?

Hebrew
תאריך: 15/01/2019 13:30   

הסכם ממון הוא חוזה הנכרת בין בני זוג המבקשים להסדיר בניהם נושאים שונים, המהווים חלק מהמערכת הזוגית. חוק יחסי ממון, מתייחס לעניין קיומו של הסכם ממון בין בני זוג נשואים כדת משה וישראל ומציין, כי במידה וההסכם אינו קובע אחרת, יחולו עליו עקרי החוק.

לאור פסיקה אחרונה בנושא, ניתן לראות בהסכם בין בני זוג שאינם נשואים – ידועים בציבור, פסולי חיתון ונשואים בנישואין אזרחיים - כחוזה הכפוף לדיני החוזים במדינת ישראל ומכאן תוקפו.

תוקפו של הסכם הממון

ההסכם יערך בכתב ויאושר בבית הדין או בבית המשפט לענייני משפחה. ניתן לאשר הסכם שנחתם לפני הנישואין גם באמצעות רושם הנישואין או נוטריון, ובכפוף לתנאים המנויים בחוק.

אישור ההסכם הוא תנאי מהותי ובלעדיו אין לו כל תוקף משפטי מחייב. יתרה מכך העובדה, כי ההסכם לא אושר עשויה להעיד על אי הסכמה של אחד הצדדים לתוכנו.

לכן, יש לוודא אישור ההסכם כדין.

חשיבות ההסכם ותוכנו

תוכנו של ההסכם צופה פניי העתיד והוא ימומש  במקרה בו החליטו בני הזוג להיפרד ולפרק את התא המשפחתי. אכן, ישנה אי נוחות בגיבוש וחתימת מסמך שכזה עוד בטרם החל הזוג את דרכו המשותפת.

אולם אי נוחות זו מתבטלת אל מול הצורך להסדיר עניינים אשר עלולים בעתיד להפוך למאבק גירושין מסורבל ומכוער.

ניסוח ההסכם, חתימתו ואישורו מבטיחים בנוסף, כי בני הזוג אינם נישאים בשל אינטרסים כלכליים – במקרה בו צד אחד עתיר נכסים – וכי לא יופעלו מהלכים סחטניים עם סיום הקשר הזוגי.

הנושאים שיכללו בהסכם ממון, מושפעים כמובן ממעמדם הכלכלי של בני הזוג לפניי הנישואין:

חוסר איזון כלכלי בראשית הדרך 

במקרה בו צברו בני הזוג רכוש עוד בטרם נישאו וקיבלו מתנות או נכסים בירושה, יגדיר ההסכם מהו החלק אשר יכלל ברכוש המשותף ומנגד מהם הנכסים שיישארו בבעלותם הפרטית.

מכאן, חשיבותו של ההסכם לבניי זוג המגיעים לנישואין כשאינם מאוזנים כלכלית – צד אחד בעל נכסים והשני לא – או כשברשותם נכסים שאין בכוונתם לכלול כחלק מהתא המשפחתי.

סיוע חיצוני

במקרים בהם מקבלים בני הזוג סיוע כלכלי חיצוני – למשל סיוע כספי לרכישת דירה מההורים – ביחס שאינו שווה, יגדיר ההסכם כיצד יתחלק הנכס שלרכישתו ניתן הסיוע החיצוני , במקרה של פרידה. 

חלוקת רכוש שנצבר במהלך הנישואין

ההסכם יגדיר מהו יחס החלוקה בין בני הזוג לגבי רכוש שנצבר בנישואין, כיצד ירשם הרכוש במהלך הנישואין והתייחסות נפרדת לנושא עסקים ופירות מעסקים.

כך למשל, יובטח חלקו של אחד מבני הזוג בכל הקשור לחברה המשפחתית, גם אם בפועל לא לקח בו חלק ונותר בבית על מנת לטפל בילדים. מן העבר השני, יבטיח ההסכם את זכותו של בן הזוג אשר עשה ימים ולילות למען הצלחת העסק ושגשוגו.

מזונות ילדים, משמורת והסדרי ראייה

ההסכם יקבע כיצד יתחלק תשלום מזונות הילדים, מהו שיעור המזונות שישולם בהתחשב בהכנסת בני הזוג וכן תנאים לעניין ילדים שאינם ילדים משותפים – במקרה של נישואין שניים למשל.

עוד יציין ההסכם את הסדרי הראייה והמשמורת המקובלים על בני הזוג בזמן חתימת ההסכם. ברור, כי במהלך מאבק גירושין הופכים נושאים אלה לכלי סחטני בידיי מי מהצדדים ואילו הסכם הממון אינו מאפשר זאת ו"מוציא את הילדים מן המשחק".

הסכם ממון אינו דבר של מה בכך, בהיותו כאמור צופה פניי העתיד יש ליתן תשומת לב רבה לאופן בו מנוסח ההסכם – לשון ברורה שאינה ניתנת לפרשנות – ולירידה לפרטים.

כיוון שכך יש להסתייע בשרותיו של עורך דין מתחום דיני המשפחה הבקיא בתחום, מה שיבטיח קיומו של ההסכם במקרה של פרידה, ללא מאבקים משפטיים וסחבת מיותרת.

בואו לקרוא: מדריך לניסוח הסכמי ממון


הליכי גירושין פורום משפחה יצירת קשר 052-2226699