מבחינה משפטית, הסכם גירושין הינו חוזה בין הצדדים. ככל חוזה הוא כפוף לדיני מדינת ישראל ואינו רשאי להתנות על זכויותיהם החוקיות של בני הזוג. לחץ כאן למידע נוסף וסיוע של עורך דין בעריכת הסכם גירושין...
עריכת הסכם גירושין - מדוע דרוש לך הסכם גירושין מסודר ומקיף?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

 מרכז המידע להליכי
גירושין ודיני משפחה
בהנהלת עו"ד שרון סגל
בהנהלת עו"ד
שרון סגל

להתגרש בתנאים שלך! פתרונות יצירתיים בענייני משפחה
וגירושין בהתאמה אישית עבורך
תמיד למען הזכויות שלך יעוץ מומחים בנושא ירושה וצוואה
ופתרון אפקטיבי לסכסוכי ירושים
לחזק את הזוגיות! הסכם ממון הוא הבטחון שלך
לעתיד שקט ורגוע
שמירה על האינטרסים שלך! הדרך לפירוק השיתוף
בליווי משפטי אישי ובהליך מזורז
נסיון ואסטרטגיה מנצחת! הדרך המהירה והאפקטיביות
לחלק את הרכוש המשותף שלכם!
x

סיוע משפטי למתגרשים צוואות וירושות חלוקת רכוש פירוק שיתוף הסכמי ממון


מתי מומלץ לערוך הסכם גירושין?

Hebrew
תאריך: 01/06/2017 15:01   

הליך גירושין של בני זוג יהודים במדינת ישראל, בכל הנוגע למתן גט - מסור לסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני. לאחר פתיחת תיק הגירושין וקיום הדיון הראשון, עשוי בית הדין להציע לזוג המבקש לסיים את יחסיו, הסדר שלום בית.

דחיית ההסדר או כישלונו, יובילו אל הדיון המסכם בו יימסר לאישה גט הכריתות, תינתן אסמכתא מהרכב בית הדין ובכך יפקעו הנישואין.

לכאורה, מדובר בהליך פשוט שכל מטרתו סיום מערכת היחסים שלא צלחה. אולם, ידוע היטב, כי הנושא מורכב וסבוך בהרבה ומשמש בדרך כלל ל"חיסול חשבונות" הדדי בין בני הזוג. הלכה למעשה, הופך הליך הגירושין לכר התגוששות בנושאים שונים הכרוכים בו, נמשך חודשים רבים וגובה מחיר משמעותי כלכלי ונפשי מהצדדים המעורבים. 

כך לדוגמא, נוטים הצדדים לסבך ולפצל את ההליכים בכל הקשור לנושאים הכרוכים בגירושין – הסדרי ראיה (משמורת), מזונות אישה ומזונות ילדים, חלוקת רכוש ועוד.

בני הזוג מנצלים את סמכותם המקבילה של בית הדין הרבני וביהמ"ש לענייני משפחה בנושאים אלה ופותחים ב"מרוץ סמכויות" בין השניים.

התוצאה העגומה היא הליכים משפטיים המשתרעים על פניי חודשים רבים, העמקת המחלוקות המושפעות מזעם וטינה והוצאות רבות בגין הייצוג המשפטי.

במקביל, משך כל ההליך, מנועים הצדדים מלהמשיך הלאה ולהתקדם, נתונים כל כולם במאבק הגירושין ומונעים מתוך רגשות שליליים, המשפיעים על חייהם האישיים והמקצועיים. בנוסף ובמרבית המקרים, מוטלים ילדיהם של בני הזוג אל תוך קלחת הגירושין וסובלים ממנה אף הם.

על מנת להימנע מהתנהלות שכזו ובהתאם למגמה הרווחת במערכת המשפט כיום, לפיה במידת האפשר מופנים צדדים מתדיינים לגישור ובוררות, הרי שגם בנושא הגירושין  קיימת חלופה מועדפת והיא – הסכם גירושין. מהיר -נוח - ומונע סחבת מיותרת .

חוקיותו של הסכם גירושין

מבחינה משפטית, הסכם גירושין הינו חוזה בין הצדדים. ככל חוזה הוא כפוף לדיני מדינת ישראל ואינו רשאי להתנות על זכויותיהם החוקיות של בני הזוג.

בבואו של ביהמ"ש לענייני משפחה או בית הדין הרבני לאשר את ההסכם וליתן לו תוקף פסק דין, ייבחן תוכנו בהתאם לעיקרי חוק החוזים.

בהתאמה, הסכם גירושין המקפח זכותו של מי מהצדדים, קובע תנאי שאינו חוקי, כופה או עושק את אחד מבני הזוג ועוד, לא יאושר ע"י הערכאה השיפוטית. מכאן, ניסוח הסכם הגירושין, טוב אם יבוצע ע"י גורם בלתי תלוי שאינו בעל עניין או אינטרס בתוכן החוזה עצמו.

יודגש, כי במקרה בו קובעת הערכאה השיפוטית, כי נפל בהסכם פגם זה או אחר, היא רשאית לבטלו כליל. מכאן חשיבות ניסוח וקביעת התוכן ע"י גורם מקצועי במטרה למנוע השחתת זמן יקר ומשאבים כספיים.

תוכנם של הסכמי גירושין

בחלוקה כללית, מתייחס הסכם הגירושין לתקופה שלפניי מתן הגט ולזו שלאחריה. לעניין התקופה הראשונה על ההסכם לקבוע, בין היתר, כיצד יחולק רכושם של בני הזוג, מהו שיעור מזונות האישה והילדים שישולמו ומהם הסדרי הראייה הזמניים.

לגביי התקופה שלאחר מתן הגט יציין ההסכם – מהו שיעור מזונות הילדים, השתתפות בהוצאות שונות, נושא חינוך הילדים הסדריי הראייה הקבועים, חלוקת ההכנסות מנכסים מניבים ועוד. 

פרט לנושאים המרכזיים אשר צויינו מעלה, רצוי לכלול בהסכם גירושין כל נושא העלול לשמש כסלע מחלוקת עתידי. מה שנחזה כברור ומובן בעת חתימת ההסכם, יכול שיעורר יריבות בין בני הזוג, לאחר מתן הגט ועם שינוי הנסיבות.

כיוון שכך, מומלץ להפקיד את עריכת ההסכם בידי גורם משפטי מקצועי, שיבטיח את חוקיותו ויכלול בו את מרב הנושאים הדרושים לסיומם של הנישואין. כך למעשה ניתן לסיים את המערכת הזוגית מבלי להיקלע למאבקים משפטיים והוצאות מיותרות.

בן הזוג אינו עומד בתנאי הסכם הגירושין עליו חתמתם? קיראו על הדרכים להתמודד עם כך במאמר אודות אכיפת הסכם גירושין

מעוניינים לסיים את קשר הנישואין באופן מכובד? - קיראו על גישור בהליכי גירושין

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
גירושין פיקטיביים ולא אפקטיביים - שימו לב! - גירושין פיקטיביים ולא אפקטיביים - עורך דין מסביר מדוע לא כדאי לבחור בדרך הפיקטיבית...

הליכי גירושין פורום משפחה יצירת קשר 052-2226699