מהן ההשלכות החוקיות של פטירת אחד מבני הזוג במהלך ניהול הליכי גירושין? מהי עמדת הפסיקה בנושא ובאיזה אופן מומלץ לפעול במצב דברים זה? - היכנסו לקריאת המאמר המלא, באתר המקיף בתחום דיני גירושין...
פטירת אחד הצדדים במהלך גירושין
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

 מרכז המידע להליכי
גירושין ודיני משפחה
בהנהלת עו"ד שרון סגל
בהנהלת עו"ד
שרון סגל

להתגרש בתנאים שלך! פתרונות יצירתיים בענייני משפחה
וגירושין בהתאמה אישית עבורך
תמיד למען הזכויות שלך יעוץ מומחים בנושא ירושה וצוואה
ופתרון אפקטיבי לסכסוכי ירושים
לחזק את הזוגיות! הסכם ממון הוא הבטחון שלך
לעתיד שקט ורגוע
שמירה על האינטרסים שלך! הדרך לפירוק השיתוף
בליווי משפטי אישי ובהליך מזורז
נסיון ואסטרטגיה מנצחת! הדרך המהירה והאפקטיביות
לחלק את הרכוש המשותף שלכם!
x

סיוע משפטי למתגרשים צוואות וירושות חלוקת רכוש פירוק שיתוף הסכמי ממון


מה קורה כאשר אחד הצדדים נפטר במהלך הגירושין?

Hebrew
תאריך: 20/11/2013 07:16   

מות אחד הצדדים בהליכי גירושיןעל פי חוק הירושה, התשכ"ה - 1965, כל עוד בני הזוג נמצאים באופן פורמלי בהליך גירושין, קרי, נישואיהם טרם הותרו על פי דין, הרי שהם עדיין מוגדרים כיורשים האחד של עיזבון האחר.

המשמעות היא שייתכן וייווצר מצב אבסורדי בו בני הזוג נמצאים בהליכי גירושין, אולם בשל מותו של אחד מהם בטרם סיום ההליך יועברו נכסיו לבן זוגו, גרושו המיועד.

לאורך השנים שמרה הפסיקה על פרשנות מצומצמת של חוק הירושה, במסגרתה נקבע כי גם אם בן הזוג נפטר יום אחד לפני היום בו נקבע סידור הגט על ידי בית הדין הרבני, הרי שבן זוגו יירש אותו על פי דין.

הרציונאל לפרשנות דווקנית זו של החוק טמון באפשרות שלולא מת הנפטר היו בני הזוג מיישבים את המחלוקות ביניהם ומבטלים את הגירושין.

לאחרונה קיימת בפסיקה מגמה לפיה בני זוג לא יוכרו כנשואים על אף שלא סיימו את הליך הגירושין הפורמאלי. כך לדוגמא בהליך ת"ע 12601-03-09 פלונית נ' פלוני - במקרה זה בני הזוג לא חיו בצוותא שנים ארוכות ועל כן קבע בית המשפט כי לא היו נשואים באופן מהותי.

הפיתרון המשפטי לסוגיית הירושה

בכדי להימנע ממצב דברים בו מי בני זוג אשר טרם סיימו את הליכי הגירושין יורשים זה את זה במקרה של מות אחד הצדדים, יש לערוך צוואה במסגרתה יוגדרו כל היורשים הפוטנציאליים. הכוונה הינה לאותם יורשים אשר אחד הצדדים להליך הגירושין מעוניין שיירשו אותו במידה וימצא את מותו בטרם סיום ההליכים.

הלכה למעשה, עריכת הצוואה מנשלת מהירושה את בן הזוג מולו מתנהלים הליכי הגירושין.

את עריכת הצוואה יש לבצע לפני סידור הגט, שכן החל ממועד זה הגרוש ממילא אינו זכאי לרשת את הנפטר על פי חוק הירושה.

הזכות לתשלומי מזונות

זכותם של ילדים לתשלום מזונות הינה קבועה ומוגדרת. לכן, גם במידה והאב נפטר ניתן לתבוע את המזונות מעיזבונו של המנוח.

חוק הירושה קובע, כי זכות המזונות של ילדי הנפטר אינה קשורה לשאלה האם עסקינן בירושה על פי דין או מכוח צוואה שהותיר אביהם. יתר על כן, תשלומי המזונות מוגדרים כחוב של עיזבון המנוח ועל כן הם קודמים לתשלומים שיינתנו מכוח הירושה.

בכדי שבית המשפט יכיר בזכותו של ילד לקבל מזונות מכוח עיזבונו של המנוח, עליו להיווכח כי הוא זכאי לקבלת מזונות ילדים, כהגדרת החוק.

במקרים מעין אלה מומלץ לפנות באופן מיידי לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורך דין דיני משפחה, אשר יבחן את נסיבות המקרה ויגיש בשם הקטינים את תביעת המזונות.

זאת, בכדי למנוע מצב בו יורשים אחרים יקדימו להגיש בקשות בעניין העיזבון ובהמשך לכך בית המשפט יחלק ביניהם את כספי העיזבון.

בדונו בשאלה האם לקבוע תשלום מזונות מכוח העיזבון יבחן בית המשפט האם בן הזוג שנותר בחיים מסוגל לכלכל בעצמו את ילדיו ולדאוג לרווחתם, תוך שהוא מביא בחשבון גם את קצבת הביטוח לאומי אשר תשולם לילדים הקטינים.

לסיוע משפטי לחצו כאן: ייעוץ משפטי בגירושין


הליכי גירושין פורום משפחה יצירת קשר 052-2226699