מתלבטים היכן לנהל את תביעת הגירושין? היכנסו לקבלת מידע מפורט אודות בית המשפט לענייני משפחה - הערכאה האזרחית בה ניתן לקיים את הליך הגירושין ולמדו על מאפייניה וייחודה.
בית המשפט לענייני משפחה - מידע חשוב
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

 מרכז המידע להליכי
גירושין ודיני משפחה
בהנהלת עו"ד שרון סגל
בהנהלת עו"ד
שרון סגל

להתגרש בתנאים שלך! פתרונות יצירתיים בענייני משפחה
וגירושין בהתאמה אישית עבורך
תמיד למען הזכויות שלך יעוץ מומחים בנושא ירושה וצוואה
ופתרון אפקטיבי לסכסוכי ירושים
לחזק את הזוגיות! הסכם ממון הוא הבטחון שלך
לעתיד שקט ורגוע
שמירה על האינטרסים שלך! הדרך לפירוק השיתוף
בליווי משפטי אישי ובהליך מזורז
נסיון ואסטרטגיה מנצחת! הדרך המהירה והאפקטיביות
לחלק את הרכוש המשותף שלכם!
x

סיוע משפטי למתגרשים צוואות וירושות חלוקת רכוש פירוק שיתוף הסכמי ממון


כל מה שרציתם לדעת על בית המשפט לענייני משפחה

Hebrew
תאריך: 20/11/2013 07:16   

בית המשפט לענייני משפחה הינו ערכאה של בית משפט השלום, אשר הוקמה מכוח חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה - 1995.

סעיף 1 לחוק קובע, כי " שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון רשאי להסמיך בצו בית משפט שלום מסוים לשבת כבית משפט לענייני משפחה".

מטרת הקמתם של בתי המשפט לענייני משפחה היתה יצירת ערכאה אזרחית אחת, שתרכז תחת סמכותה את כל הנושאים הקשורים לדיני המשפחה, לצד הערכאות הדתיות.

בית המשפט לענייני משפחה

הנושאים המצויים בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה

בידי שופטי בית המשפט לענייני משפחה מסורה הסמכות לדון בתובענה אזרחית, כשעילת התביעה היא סכסוך משפחתי והתביעה הינה בין אדם או עזבונו לבין אדם ממשפחתו או העיזבון של בן המשפחה.

מלבד בסכסוך אזרחי, תחום דיני המשפחה מוכר כענף משפטי מורכב במדינת ישראל, זאת משום שהוא מערב בין המערכת האזרחית למערכת הדתית.

בתובענות בתחום המשפחה קיימת לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לדון במקרים הבאים:
תביעה למדור או מזונות, תביעה לאמהות או אבהות, תביעה בעניין החזרת קטין חטוף לרבות לפי אמנת האג, תביעה לפי חוק הבוררות, התשכ"ח - 1968 בנושא ענייני משפחה, תביעה לפי חוק קביעת גיל, התשכ"ד - 1963 ועוד.

בסוגיות נוספות קיימת סמכות לבית המשפט לענייני משפחה, אולם בהסכמת כל הצדדים המעורבים יכול גם בית הדין הדתי לרכוש סמכות בנושאים האלה: 
תביעה בענייני המעמד האישי כפי שהם מוגדרים בדברי המלך במועצה על ארץ ישראל, תביעה לפי חוק הירושה, התשכ"ה - 1965, תביעה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב - 1962, תביעה שעניינה חלוקת רכוש בהליכי גירושין לפי חוק יחסי ממון, התשל"ג - 1973 ועוד.

לחצו כאן לקריאה בנושא: באיזו ערכאה כדאי לנהל את הליכי הגירושין?

כיצד מתנהלים הליכי גירושין בבית המשפט לענייני משפחה?

ראשית, חשוב להבין כי גירושין בפני עצמם, משמע הגט, אינם מתקיימים בבית המשפט לענייני משפחה אלא מצויים בסמכות בית הדין הדתי.

הערכאה הדתית הרלבנטית לאזרחים יהודים הינה בית הדין הרבני, המכונה בפי הציבור 'רבנות'.

הליכי הגירושין יכולים להתקיים בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה - מצב דברים המוביל ליצירת מרוץ סמכויות בין הערכאות. 

ההבדל נעוץ בכך שבית הדין הרבני מבסס את פסיקותיו על ההלכה ועל הדין העברי, בעוד בית המשפט לענייני משפחה מבסס את הפסיקה על עקרונות המשפט הישראלי שעשויים להיות שונים בחלק מהסוגיות מפאת נקודת המבט הנבדלת.

בעיני הציבור נתפס בית המשפט לענייני משפחה כערכאה אשר נוקטת בגישה ליבראלית ומתקדמת יותר כלפי נשים, ולכן עדיף לנשים להתדיין בו ולגברים בבית הדין הרבני.

אולם, קביעה זו אינה נכונה תמיד וטרם קבלת החלטה לגבי הערכאה השיפוטית בה יתקיים ההליך מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורך דין משפחה.

לחצו לקריאה בנושא סרבנות גט

היכן נמצאים בתי המשפט לענייני משפחה ומהי עלות ניהול ההליך המשפטי?

בתי משפט לענייני משפחה פרוסים ברחבי הארץ, במקומות בהם שוכנים בתי משפט השלום.

עלויות האגרה בבית המשפט לענייני משפחה משתנות בהתאם לסוג הנושא הנדון. בהתאם, סכומי הוצאות המשפט תלויים בהחלטת בית המשפט, כמו בכל ערכאה אחרת ושכר טרחת עורך הדין נקבע, כבמקרים אחרים על פי סיכום בין הצדדים לבין עורך הדין.

קראו בהרחבה על כללי זהב לניהול הליך גירושין


הליכי גירושין פורום משפחה יצירת קשר 052-2226699