אתר דיני משפחה וגירושין מסביר לכם על אכיפת תשלום מזונות, אשר לרוב מתבצעת באמצעות ביטוח לאומי. מידע מורחב - בכתבה.
מזונות באמצעות ביטוח לאומי - אתר גירושין
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

 מרכז המידע להליכי
גירושין ודיני משפחה
בהנהלת עו"ד שרון סגל
בהנהלת עו"ד
שרון סגל

להתגרש בתנאים שלך! פתרונות יצירתיים בענייני משפחה
וגירושין בהתאמה אישית עבורך
תמיד למען הזכויות שלך יעוץ מומחים בנושא ירושה וצוואה
ופתרון אפקטיבי לסכסוכי ירושים
לחזק את הזוגיות! הסכם ממון הוא הבטחון שלך
לעתיד שקט ורגוע
שמירה על האינטרסים שלך! הדרך לפירוק השיתוף
בליווי משפטי אישי ובהליך מזורז
נסיון ואסטרטגיה מנצחת! הדרך המהירה והאפקטיביות
לחלק את הרכוש המשותף שלכם!
x

סיוע משפטי למתגרשים צוואות וירושות חלוקת רכוש פירוק שיתוף הסכמי ממון


תפקידו של ביטוח לאומי באכיפת דמי מזונות

Hebrew
תאריך: 20/11/2013 07:16   

תשלום דמי מזונות חוק המזונות (הבטחת תשלום), משמש ככלי בידי הזכאים לדמי מזונות בעת שהחייב אינו מקיים את פסיקת המזונות.

יש להדגיש כי החוק מציין רשימת תנאים מקדימים לזכאות, אשר בהתקיימם ישלם המוסד לביטוח לאומי לזוכה במזונות תשלום חודשי וייגבה מן החייב את שיעור המזונות שחויב בו:

ראשית, עומדת הזכאות לאישה או ילד תושבי ישראל, האוחזים בפסק דין למזונות.

לתנאי ראשוני זה, מתווספים תנאים אחרים הנוגעים למעמד התושבות של הזוכה או החייב בעת מתן פסק הדין, מצבה האישי של הזוכה במזונות לרבות גילה וכושר העסקתה, ילדים נוספים ברשות הזוכה, מבחן הכנסות ועוד.

כמו כן, לא דמי מזונות אינם נקבעים רק לאחר גירושין. פסיקה עדכנית קובעת כי ניתן גם לגבות תשלום דמי מזונות לידועה בציבור.

כיוון שכך, מומלץ להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום, טרם הגשת הבקשה למוסד לביטוח לאומי.

בקשה לתשלום על פי חוק המזונות

זכאי האוחז בפסק דין הקובע חיוב במזונות יפנה אל סניף המוסד לביטוח לאומי המצוי באזור מגוריו.

לבקשה יש לצרף עותקים של פסק הדין, מסמכים מזהים, אישורי בנק, תלושי שכר והכל כמפורט בתקנות.

עוד יש להקפיד ולצרף מסמכים ופרטים הנוגעים לחייב המתחמק מתשלום המזונות.

דמי המזונות ישולמו לזכאי החל מיום הגשת הבקשה. לעניין דמי מזונות לתקופה הקודמת להגשת הבקשה, הנושא נתון לבירורו והחלטתו של  פקיד התביעות.

קביעת שיעור דמי המזונות

סכום המזונות המשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי הוא שיעור המזונות שנקבע בפסק הדין או הסכום שנקבע בתקנות חוק המזונות - הנמוך מביניהם.

לאחר תשלום הסכום כאמור, פונה המוסד לגביית המזונות מאת החייב. במקרה בו גבה המוסד לביטוח לאומי מהחייב את סכום המזונות המלא וסכום זה עולה על דמי המזונות ששולמו לזכאי, יועברו אליו ההפרשים לאחר הגבייה.

מעבר לכך, קובעות התקנות גורמים נוספים המשפיעים על שיעור דמי המזונות המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

תשלום מזונות דרך ביטוח לאומי

כך למשל, משפיעות הכנסות הזכאי על שיעור דמי המזונות, כגון הכנסה מעבודה, הכנסות שלא מעבודה הכוללות הון , רכוש, קצבאות ביטוח לאומי, קצבאות חוץ וכו', גיל הילדים הזכאים למזונות, מעמדו האישי של הזכאי לאחר פסיקת המזונות ועוד.

דמי המזונות ישולמו לזכאי על ידי המוסד לביטוח לאומי כל עוד לא חל שינוי המבטל את פסק הדין או משנה את תוכנו.

החל ממועד תשלום המזונות הראשוני לזכאי, פונה המוסד לביטוח לאומי אל החייב בדרישת שיפוי.

במסגרת זו רשאי המוסד לביטוח לאומי לנוקט הליכים שונים כנגד החייב, לרבות הליכי הוצאה לפועל הכוללים הליכי הבאה ומאסר. סמכות זו מטיבה עם הזכאי ומקלה על הליכי הגבייה מאת החייב.

הפסקת תשלום המזונות

במקרים מסוימים הנקובים בחוק ובתקנות, יפסיק המוסד לביטוח לאומי את תשלום המזונות לזכאי.

  • הפסקת דמי המזונות תתכן במקרים הבאים:
  • כאשר התקבל פסק דין המבטל את דמי המזונות המבוקשים
  • בנסיבות בהן הוצאו זכאים מאת בעל משמורת על הילדים
  • במקרה בו עולה הכנסת הזכאי על נקודת איפוס הגמלה שנקבעה בתקנות
  • כאשר נפתחו הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב שלא באמצעות המוסד לביטוח לאומי
  • בעת שינוי סטטוס התושבות של הזכאים
  • במקרה בו החייב עבר להתגורר עם הזכאי

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

זכאי לדמי מזונות על פי פסק דין אשר החלטת המוסד לביטוח לאומי בדבר הזכאות לדמי מזונות או שיעורם אינה מקובלת עליו רשאי להגיש ערעור לבית הדין לעבודה.

יש לשים לב כי הגשת הערעור מוגבלת לשישה חודשים מיום קבלת החלטת המוסד לביטוח לאומי.

בנושא זה, כמו גם בנושאים אחרים הכרוכים בתשלום מזונות על ידי המוסד לביטוח לאומי, מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי לשם הבטחת יעילות הטיפול ומימוש הזכויות.

זקוקים לעזרה בנושאי מזונות?
פנו לקבלת
יעוץ משפטי מקצועי עוד היום!


הליכי גירושין פורום משפחה יצירת קשר 052-2226699